Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:

  • Zakłady mięsne "ŁUNIEWSCY" Eugeniusz Łuniewski Kostry-Śmiejki 12, 18-214 Klukowo NIP 722 100 10 65, tel. 504-288-053 jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, w związku z realizacją obowiązku prawnego albo gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę Zakłady mięsne ‘’ŁUNIEWSCY”.
  • Dane są udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
  • Dane są przechowywane przez okres trwania umowy, następnie do czasu upływu terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo przez czas wymagany przepisami prawa. Po upływie wskazanego okresu dane zostaną usunięte.
  • Właścicielowi danych, przetwarzanych przez administratora, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe.
  • Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa.

Search